Terms of use - exchange links

Potrosac x

Potrosacx.com je projekat edukacije korisnika interneta u regionu kojim se korisnici pokušavaju educirati o svojim potrošačkim pravima i mogućnostima. Na stranici se nalaze sekcije sa korisnim infomracijama po pitanju interet sigurnosti, zaštite maloljetnika i djece. Tu su takođe i korisni sadržaji i on line servisi koji svakome mogu pomoći.

Website links


Added by

Gravatar
s***********c
  • 05-01-2020

Website's thumnail : Potrosac x